www.guiart.com

Products
Contact
Information
Companies
Virtual
Sculpture
Gallery
Reports
Feedback


Tuotteet
Yhteystiedot
Yhteistyö-
kumppanit
Virtuaali-
veistos-
galleria
Palaute

 

 

© 1999-2019 Guiart Oy

Virtuaaliveistosgalleria

 


Henkinen näkökulma 

Päivittäinen tosimaailma on kolmiulotteinen maailma. Kun haluamme lukea sanomalehteä, otamme lehden käteen ja selaamme sivuja. Tapamme toimia on käsin koskettavaa. Virtuaalitodellisuus toimii juuri näillä ihmisen ehdoilla. Sosiaalinen ihminen oppi puhumaan ja välittämään tietoa. Kirjoittava ihminen osasi tallettaa tiedon myöhempiä tarpeita varten. Tietoa monistava ihminen jakoi tietämystä monille muille ihmisille. Tietoverkoissa virtuaalisesti toimiva ihminen on pääsemässä eroon materian rajoituksista. Elektroninen tieto kulkee ja löytyy helpommin kuin ennen. Mutta ei vain tiedon tarve vaan myös muut tarpeet voidaan hoitaa verkon kautta.

 


Ihmiset ovat ensisijaisesti kiinnostuneita toisista 
ihmisistä ja toissijaisesti muusta.

 

Hyvän kiinnekohdan uuden median tulemiselle saa vertaamalla elokuvaa, televisiota ja videota. Suomen ensimmäinen elokuvaesitys järjestettiin 1896. Elokuva tuli yleiseksi viihteeksi vuosisadan alussa, televisio valloitti kodit 50-luvulla ja video villitsi 80-luvulla. Nyt ennakoidaan, että internet ja virtuaalitodellisuus ottavat oman paikkansa vanhojen viihde- ja tiedotusmuotojen rinnalla.

Virtuaalisuuden suunnittelu ja toteutus luo uusia toimintaympäristöjä. Ihmisen toiminnoista ainakin osa on siirtymässä virtuaalimaailman tasolle. Virtuaalimaailma ja tietoliikenne muodostavat toimivan kokonaisuuden. Tietoliikenneyhteydet ovat uuden ajan teitä. Ne ovat vanhoja teitä saasteettomampia käyttää. Ne ovat myös nopeampia kuin vanhat tutut kulkureitit. Perusasia on kuitenkin meidän tavallisten ihmisten uuden elinympäristön parantaminen. Aineellisen hyvinvoinnin lisäämisellä on fyysisen ympäristön asettamat rajat. Virtuaalisen ympäristön laajentamiselle ei näytä löytyvän vielä mitään rajoja.

Täydellinen uppoutuminen virtuaaliseen teko-olevaiseen ei kuitenkaan saa muodostua itsetarkoitukseksi. Tosiolevaisen ja virtuaalisen maailman yhdistäminen tuo useimmiten eniten hyötyä. Hyödylliseksi toiminnaksi voidaan laskea myös taiteen tekeminen.

Taide luo tärkeät puitteet ihmisen henkiselle hyvinvoinnille. Siksi virtuaalitaiteen syntyminen osana uutta mediakulttuuria on tärkeä askel. Kysymykseen taiteen todellisesta olemuksesta on nyt entistä vaikeampaa vastata. Mikä on taidetta? Taidehistorian professorini määritelmä tuntuu parhaalta: Taidetta ovat kaikki ne teokset, joita taiteilija tekee. Olkoon tämän määritelmän mukaan siis myös tämän gallerian anti taidetta. Tärkeintä lienee se, että se antaa iloa kokijoille ja synnyttää uusia virikkeitä.

Markku Metsämäki

Virtuaaliveistosgalleria


 

Markku Metsamaki.
Copyright © 1997-2019 Markku Metsamaki and Guiart Oy. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.