www.guiart.com

Products
Contact
Information
Companies
Virtual
Sculpture
Gallery
Reports
Feedback


Tuotteet
Yhteystiedot
Yhteistyö-
kumppanit
Virtuaali-
veistos-
galleria
Palaute

 

 

© 1999-2019 Guiart Oy

Virtual Sculpture Gallery
Virtuaaliveistosgalleria 

 


Sculptor

Markku Metsämäki
Markku Metsämäki

Virtual Sculpture Gallery is built by Mr. Markku Metsämäki who is a well known artist and 3D CAD sculptor since the early 1980´s. Mr. Markku Metsämäki has worked in computer software design and computer graphics since 1969. He received his B.Sc. (Eng./software) in Helsinki and M.A. (Art) from the University of Art and Design in Helsinki. Some of the projects are the Council of State World Wide Web publication in 1997, The Finnish Broadcasting Corporation Virtual Stage Design Project started in 1986, Finnish National Gallery GUI-project management. He is now doing research and development work on digital imaging.

Markku Metsämäki works as a project manager and teacher at the University of Art and Design. Markku Metsämäki is a member of ACM, Smithsonian, CAD/CAM Society, Dimensio Art Group and Society of Journalists in Finland. Iron Man virtual sculpture designed by Markku Metsämäki was included in the ACM Siggraph slide set in 1986.

Virtual Sculpture Gallery
Press Info

 

Virtuaalikuvanveistäjä

Virtuaaliveistosgallerian tekijä on Markku Metsämäki. Hän on tunnettu taiteilija ja 3D CAD-kuvanveistäjä 1980-luvun alkuvuosilta lähtien. Markku Metsämäki on tehnyt ohjelmistosuunnittelua ja tietokonegrafiikka vuodesta 1969 lähtien. Markku Metsämäki on tietotekniikan insinööri (Helsinki) ja taiteen maisteri (TaiK, Helsinki). Hän on suunnitellut Valtioneuvoston www-julkaisun ja graafisen ilmeen 1997, ollut mukana YLE:n virtuaalilavastuksen projektissa, joka alkoi 1986. Muita suunnittelutöitä ovat valtion, kuntien ja suuryritysten www- ja VRML-suunnitelmat ja Valtion taidemuseon www-projektin taidejohto sekä lukuisia elektronisia julkaisuja, taide- ja ohjesuunnitelmia. Hän tekee tällä hetkellä tutkimus- ja suunnittelutyötä digitaalisen kuvannuksen alueella.

Markku Metsämäki työskentelee myös projektien vetäjänä ja opettajana
Taideteollisessa korkeakoulussa (TaiK) ja luennoijana eri yliopistoissa. Markku Metsämäki on ACM:n, Smithsonianin, CAD/CAM-yhdistyksen, Dimensio-taiteilijaryhmän ja Journalistiliiton jäsen. Iron Man virtuaalipatsas on julkaistu ACM Siggraph -diasarjassa vuonna 1986.

Virtuaaliveistosgalleria
Press Info


 

Markku Metsamaki.
Copyright © 1997-2019 Markku Metsamaki and Guiart Oy. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.